Ingatlan összehasonlítás

Ingatlan vásárlási kisokos

Leghasznosabb tudnivalók egy ingatlan adásvétele során...
kisokos
Az ingatlan adásvétel költségei...
  • A tulajdoni lap egyszeri lekérésének a díja 3.600,-Ft, amelyre azért van szükség, hogy a vevő és ügyvédje meggyőződjenek arról, hogy az eladó valóban jogosult az ingatlan értékesítésére
  • Igazgatási szolgáltatási díj 6.600,-Ft, amely gyakorlatilag a földhivatali eljárás díja
  • Illeték: az ingatlan megvásárlását követően néhány héten belül, az ingatlan értékét figyelembe véve kerül meghatározásra a vevő által fizetendő illeték.
  • Szerződéskötés teljes lebonyolítása és képviselet az illetékes földhivatal és az illetékhivatal előtti eljárásban
Foglaló vagy előleg és mikor?

Számos esetben már az adásvételi szerződés megkötése előtt átadásra kerül bizonyos összeg, annak érdekében, hogy az eladó a vevőnek adja el az ingatlant, és ne egy későbbi, akár magasabb vételárat ígérő érdeklődőnek. Az előleg az elállással visszajár a vevő részére, azonban a foglalónak szankcionálós jellege van. Mindebből adódóan az ingatlan adásvételi szerződés meghiúsulásáért felelős fél a foglalót elveszíti, vagy a kapott foglalót kétszeresen köteles visszafizetni. A vételár 10%-a szokott lenni általában. A foglalónak mindössze az a kritériuma, hogy az ekként átadott pénzösszeget a felek foglalónak minősítsék és azt eladó részére vevő át is adja.

Lehet vásárolni terhelt ingatlant?

Lehet, azonban itt kiemelten fontos a körültekintő utánajárás a terhekkel kapcsolatban, az első vételárrészlet megfizetése előtt. Általában jelzálogjoggal, végrehajtási joggal, vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlant szoktak vásárolni, melyekhez tartozhat elidegenítési és terhelési tilalom is. Ez utóbbi annyit jelent, hogy a teher jogosultjának írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet eladni az ingatlant.


A gyakorlatban általában az eladók az ingatlan adásvételi szerződés megkötésére a terhek jogosultjától kérnek egy hivatalos igazolást. Ebben rögzítésre kerül, hogy milyen összeg teljesítése esetén bocsátja ki a terhek törléséhez hozzájáruló nyilatkozatát a jogosult. Ennek megfizetése történhet oly módon, hogy az eladók tehermentesítik az ingatlant. Lehetőség van arra is, hogy a vevők közvetlenül a teher jogosultjának fizetik meg az igazolásban megjelölt összeget, amelyet az eladó vételárrészletnek és saját kezéhez történő teljesítésnek ismer el.

Ki és milyen költségeket visel egy ingatlan adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban?

A vevő szokta viselni az ügyvédi munkadíjat, valamint a földhivatali tulajdonjog bejegyzési eljárással kapcsolatosan felmerülő költségeket.


Az eladó szokta viselni a tehermentesítéssel felmerülő költségeket, pl. annak földhivatali díját, illetve az ingatlan adásvételi szerződés napján lekért tulajdoni lap díját.

Személyi jövedelemadó és illetékfizetés...

Az eladónak személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezhet egy ingatlan adásvételi szerződés kapcsán, ha az ingatlant a szerzés évét követő 5 éven belül adja el.


A vevőnek pedig illetékfizetési kötelezettsége keletkezhet, ha nem tud kedvezménnyel élni vagy mentességet kérelmezni.

Kinek szükséges energetikai tanúsítvány?

(176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerint)

  • új épület építése;
  • meglévő épület, vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon átruházása, vagy bérbeadása;
  • 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén